• Stort udvalg
  • Lave priser
  • Sikker betaling
Wavin PE PLUS 160 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 160 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    490,08 kr
Uponor 140 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 140 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    211,76 kr
Wavin PE PLUS 315 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 315 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    1918,05 kr
Wavin PE PLUS 225 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 225 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    992,66 kr
Wavin PE PLUS 90 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 90 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    161,55 kr
Uponor 50 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 50 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    26,68 kr
Wavin SafeTech 90 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 90 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    169,55 kr
Uponor 90 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 90 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    90,81 kr
Uponor 200 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 200 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    437,86 kr
Wavin PE PLUS 125 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 125 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    316,94 kr
Uponor 180 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 180 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    348,70 kr
Uponor 280 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 280 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    906,26 kr
Wavin PE PLUS 280 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 280 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    1434,45 kr
Uponor 40 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 40 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    21,55 kr
Uponor 400 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 400 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1691,98 kr
Wavin PE PLUS 75 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 75 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    113,55 kr
Uponor 75 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 75 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    63,75 kr
Wavin SafeTech 400 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 400 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    3289,79 kr
Wavin SafeTech 160 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 160 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    543,13 kr
Uponor 250 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 250 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    662,75 kr
Wavin PE PLUS 250 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 250 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    1223,22 kr
Uponor 32 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 32 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    20,01 kr
Wavin SafeTech 63 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 63 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    89,04 kr
Wavin PE PLUS 400 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 400 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    3192,68 kr
Uponor 355 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 355 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1455,94 kr
Uponor 63 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 63 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    40,98 kr
Uponor 110 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 110 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    136,39 kr
Wavin SafeTech 200 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 200 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    819,11 kr
Wavin PE PLUS 110 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 110 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    252,54 kr
Uponor 225 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 225 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    543,00 kr
Wavin PE PLUS 200 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 200 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    776,01 kr
Uponor 125 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 125 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    168,56 kr
Wavin PE PLUS 355 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 355 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    2252,18 kr
Uponor 315 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 315 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1152,88 kr
Wavin PE PLUS 63 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 63 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    85,01 kr
Uponor 160 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 160 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    282,29 kr
Wavin SafeTech 315 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 315 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    2134,50 kr
Wavin SafeTech 110 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 110 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    258,39 kr
Wavin SafeTech 75 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 75 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    331,88 kr
Uponor 110 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 110 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    388,13 kr
Uponor 710 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 710 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    24478,13 kr
Uponor 1000 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 1000 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    48515,63 kr
Uponor 90 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 90 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    262,50 kr
Uponor 200 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 200 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1255,31 kr
Uponor 1000 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 1000 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    30956,25 kr
Uponor 710 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 710 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    15693,75 kr
Uponor 900 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 900 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    39225,00 kr
Uponor 800 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 800 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    19781,25 kr
Uponor 63 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 63 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    131,25 kr
Uponor 160 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 160 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    810,00 kr
Uponor 900 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 900 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    25996,88 kr
Uponor 75 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 75 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    184,69 kr
Uponor 800 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 800 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    31068,75 kr
Uponor 225 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 225 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    2349,38 kr
Uponor 180 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 180 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1504,69 kr
Uponor 110 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 110 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    255,94 kr
Uponor 250 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 250 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1349,06 kr
Uponor 50 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 6 m, EN12201
Uponor 50 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 6 m, EN12201
Din pris    122,81 kr
Uponor 90 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 90 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    384,38 kr
Uponor 63 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 63 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    195,94 kr
Uponor 110 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 110 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    567,19 kr
Uponor 315 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 315 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    2062,50 kr
Uponor 160 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 160 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    588,75 kr
Uponor 90 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 90 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    178,13 kr
Uponor 630 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 630 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    12365,63 kr
Uponor 450 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 450 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    6304,69 kr
Uponor 40 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 6 m, EN12201
Uponor 40 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 6 m, EN12201
Din pris    89,54 kr
Uponor 500 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 500 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    7790,63 kr
Uponor 75 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 75 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    264,38 kr
Uponor 560 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 560 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    9750,00 kr
Uponor 200 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 200 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    840,94 kr
Uponor 400 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 400 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    3408,75 kr
Uponor 315 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 315 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    4560,94 kr
Uponor 500 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 500 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    11475,00 kr
Uponor 140 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 140 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    916,88 kr
Uponor 200 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 200 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1851,56 kr
Uponor 160 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 160 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1191,56 kr
Uponor 560 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 560 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    14325,00 kr
Uponor 355 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 355 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    5789,06 kr
Uponor 280 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 280 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    3724,69 kr
Uponor 125 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 125 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    734,06 kr
Uponor 400 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 400 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    7350,00 kr
Uponor Profuse 63 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN12201
Uponor Profuse 63 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN12201
Din pris    157,50 kr
Uponor Profuse 250 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 250 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    2227,50 kr
Uponor Profuse 180 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 180 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    1113,75 kr
Uponor Profuse 125 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 125 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    571,88 kr
Uponor Profuse 200 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 200 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    1396,88 kr
Uponor Profuse 280 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 280 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    2985,00 kr
Uponor Profuse 315 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 315 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    3490,31 kr
Uponor Profuse 225 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 225 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    1803,75 kr
Uponor Profuse 140 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 140 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    697,50 kr
Uponor Profuse 90 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN12201
Uponor Profuse 90 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN12201
Din pris    300,94 kr
Uponor Profuse 110 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 110 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    451,88 kr
Uponor Profuse 160 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 160 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    889,69 kr
Uponor Profuse 75 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN12201
Uponor Profuse 75 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN12201
Din pris    210,00 kr
Uponor Profuse 355 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 355 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    4439,06 kr
Uponor Profuse 400 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 400 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    5756,25 kr

Stort udvalg af el artikler til lave priser

Vi har et kæmpe udvalg af kvalitets produkter til lave priser til både private og erhverv, Vi har alt fra stikdåser, ledninger, gulvvarme til solceller, LED belysning, varmepumper, stærkstrømsmaterial, føringsveje og ventilation. Vi står tilrådighed med faglært rådgivning, hvis du har spørgsmål. Klik her for at går direkte til EL

Vi fører næsten alle mærker!

Bosch, Panasonic, Danfoss, Lauritz Knudsen, Devi, Osram, Philips, Dan Dryer, Metro, er bare en nogle få af de mærker du finder i vores store udvalg. Du finder kun kvalitets produkter, til lave priser.

Stort udvalg af vvs artikler til lave priser

Vi har også et kæmpe udvalg af vvs artikler til lave priser. Vores sortiment rækker lige fra håndvaske, toiletter, armatur til brusesæt. Vi har vandbeholdere, vekslere, ABS rør, fittings, pumper, isolering, varmeventilation, klimaanlæg og meget meget mere. Vi står tilrådighed med faglært rådgivning, hvis du har spørgsmål. Klik her for at gå direkte til VVS