• Stort udvalg
  • Lave priser
  • Sikker betaling
Wavin PE PLUS 160 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 160 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    387,36 kr
Uponor 140 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 140 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    168,18 kr
Wavin PE PLUS 315 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 315 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    1532,78 kr
Wavin PE PLUS 225 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 225 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    789,01 kr
Wavin PE PLUS 90 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 90 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    131,38 kr
Uponor 50 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 50 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    18,40 kr
Wavin SafeTech 90 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 90 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    136,73 kr
Uponor 90 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 90 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    58,66 kr
Uponor 200 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 200 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    287,73 kr
Wavin PE PLUS 125 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 125 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    257,18 kr
Uponor 180 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 180 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    276,60 kr
Uponor 280 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 280 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    664,55 kr
Wavin PE PLUS 280 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 280 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    1139,46 kr
Uponor 40 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 40 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    14,01 kr
Uponor 400 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 400 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1343,94 kr
Wavin PE PLUS 75 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 75 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    92,08 kr
Uponor 75 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 75 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    41,56 kr
Wavin SafeTech 400 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 400 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    2657,83 kr
Wavin SafeTech 160 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 160 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    441,53 kr
Uponor 250 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 250 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    527,17 kr
Wavin PE PLUS 250 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 250 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    972,78 kr
Uponor 32 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 32 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    15,78 kr
Wavin SafeTech 63 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 63 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    71,70 kr
Wavin PE PLUS 400 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 400 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    2540,11 kr
Uponor 355 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 355 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1069,21 kr
Uponor 63 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 63 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    29,71 kr
Uponor 110 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 110 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    88,74 kr
Wavin SafeTech 200 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 200 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    663,43 kr
Wavin PE PLUS 110 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 110 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    198,06 kr
Uponor 225 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 225 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    430,66 kr
Wavin PE PLUS 200 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 200 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    610,81 kr
Uponor 125 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 125 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    134,04 kr
Wavin PE PLUS 355 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 355 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    1765,36 kr
Uponor 315 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 315 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    835,33 kr
Wavin PE PLUS 63 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 63 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    67,47 kr
Uponor 160 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 160 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    184,53 kr
Wavin SafeTech 315 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 315 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    1723,13 kr
Wavin SafeTech 110 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 110 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    208,81 kr
Wavin SafeTech 75 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 75 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    238,50 kr
Uponor 110 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 110 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    254,70 kr
Uponor 710 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 710 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    15390,00 kr
Uponor 1000 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 1000 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    30510,00 kr
Uponor 90 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 90 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    171,90 kr
Uponor 200 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 200 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    828,00 kr
Uponor 1000 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 1000 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    20430,00 kr
Uponor 710 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 710 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    10350,00 kr
Uponor 900 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 900 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    24660,00 kr
Uponor 800 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 800 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    13050,00 kr
Uponor 63 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 63 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    86,40 kr
Uponor 160 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 160 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    534,60 kr
Uponor 900 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 900 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    16560,00 kr
Uponor 75 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 75 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    120,60 kr
Uponor 800 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 800 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    19530,00 kr
Uponor 225 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 225 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1548,00 kr
Uponor 180 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 180 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    992,70 kr
Uponor 110 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 110 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    168,30 kr
Uponor 250 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 250 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    860,40 kr
Uponor 50 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 6 m, EN12201
Uponor 50 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 6 m, EN12201
Din pris    80,10 kr
Uponor 90 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 90 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    252,90 kr
Uponor 63 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 63 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    124,20 kr
Uponor 110 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 110 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    372,60 kr
Uponor 315 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 315 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1361,70 kr
Uponor 160 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 160 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    359,10 kr
Uponor 90 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 90 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    116,10 kr
Uponor 630 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 630 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    8154,00 kr
Uponor 450 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 450 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    4158,00 kr
Uponor 40 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 6 m, EN12201
Uponor 40 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 6 m, EN12201
Din pris    58,50 kr
Uponor 500 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 500 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    5139,00 kr
Uponor 75 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 75 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    173,70 kr
Uponor 560 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 560 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    6435,00 kr
Uponor 200 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 200 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    553,50 kr
Uponor 400 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 400 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    2176,20 kr
Uponor 315 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 315 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    3009,60 kr
Uponor 500 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 500 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    7569,00 kr
Uponor 140 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 140 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    604,80 kr
Uponor 250 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 250 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1901,70 kr
Uponor 200 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 200 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1219,50 kr
Uponor 160 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 160 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    784,80 kr
Uponor 560 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 560 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    9450,00 kr
Uponor 630 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 630 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    11970,00 kr
Uponor 355 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 355 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    3820,50 kr
Uponor 450 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 450 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    6129,00 kr
Uponor 280 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 280 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    2378,70 kr
Uponor 125 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 125 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    483,30 kr
Uponor 400 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 400 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    4851,00 kr

Stort udvalg af el artikler til lave priser

Vi har et kæmpe udvalg af kvalitets produkter til lave priser til både private og erhverv, Vi har alt fra stikdåser, ledninger, gulvvarme til solceller, LED belysning, varmepumper, stærkstrømsmaterial, føringsveje og ventilation. Vi står tilrådighed med faglært rådgivning, hvis du har spørgsmål. Klik her for at går direkte til EL

Vi fører næsten alle mærker!

Bosch, Panasonic, Danfoss, Lauritz Knudsen, Devi, Osram, Philips, Dan Dryer, Metro, er bare en nogle få af de mærker du finder i vores store udvalg. Du finder kun kvalitets produkter, til lave priser.

Stort udvalg af vvs artikler til lave priser

Vi har også et kæmpe udvalg af vvs artikler til lave priser. Vores sortiment rækker lige fra håndvaske, toiletter, armatur til brusesæt. Vi har vandbeholdere, vekslere, ABS rør, fittings, pumper, isolering, varmeventilation, klimaanlæg og meget meget mere. Vi står tilrådighed med faglært rådgivning, hvis du har spørgsmål. Klik her for at gå direkte til VVS