• Stort udvalg
  • Lave priser
  • Sikker betaling
Wavin PE PLUS 160 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 160 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    588,54 kr
Uponor 140 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 140 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    277,99 kr
Wavin PE PLUS 315 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 315 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    2304,56 kr
Wavin PE PLUS 225 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 225 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    1191,74 kr
Wavin PE PLUS 90 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 90 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    194,08 kr
Uponor 50 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 50 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    34,42 kr
Wavin SafeTech 90 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 90 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    205,16 kr
Uponor 90 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 90 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    109,98 kr
Uponor 200 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 200 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    532,23 kr
Wavin PE PLUS 125 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 125 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    381,13 kr
Uponor 180 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 180 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    457,26 kr
Uponor 280 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 280 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1145,05 kr
Wavin PE PLUS 280 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 280 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    1720,85 kr
Uponor 40 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 40 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    26,01 kr
Uponor 400 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 400 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    2222,76 kr
Wavin PE PLUS 75 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 75 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    136,91 kr
Uponor 75 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 75 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    77,39 kr
Wavin SafeTech 400 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 400 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    3948,44 kr
Wavin SafeTech 160 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 160 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    652,17 kr
Uponor 250 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 250 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    870,35 kr
Wavin PE PLUS 250 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 250 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    1468,98 kr
Uponor 32 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 32 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    26,16 kr
Wavin SafeTech 63 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 63 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    107,49 kr
Wavin PE PLUS 400 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 400 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    3837,74 kr
Uponor 355 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 355 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1841,05 kr
Uponor 63 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 63 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    55,74 kr
Uponor 110 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 110 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    165,39 kr
Wavin SafeTech 200 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 200 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    983,86 kr
Wavin PE PLUS 110 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 110 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    303,70 kr
Uponor 225 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 225 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    712,70 kr
Wavin PE PLUS 200 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 200 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    932,41 kr
Uponor 125 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 125 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    221,61 kr
Wavin PE PLUS 355 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 355 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    2706,64 kr
Uponor 315 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 315 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1447,98 kr
Wavin PE PLUS 63 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Wavin PE PLUS 63 mm PE100 PN10 SDR17 kloakrør, rød, 12 m
Din pris    102,39 kr
Uponor 160 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Uponor 160 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN 12201
Din pris    343,01 kr
Wavin SafeTech 315 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 315 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    2561,75 kr
Wavin SafeTech 110 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 110 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    310,70 kr
Wavin SafeTech 75 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Wavin SafeTech 75 mm PE100 PN10 SDR17 rør, rødbrun, 12 m
Din pris    398,44 kr
Uponor 110 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 110 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    462,19 kr
Uponor 710 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 710 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    29137,50 kr
Uponor 1000 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 1000 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    57740,63 kr
Uponor 90 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 90 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    313,13 kr
Uponor 200 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 200 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1494,38 kr
Uponor 1000 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 1000 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    36843,75 kr
Uponor 710 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 710 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    18684,38 kr
Uponor 900 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 900 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    46678,13 kr
Uponor 800 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 800 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    23540,63 kr
Uponor 63 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 63 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    156,56 kr
Uponor 160 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 160 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    964,69 kr
Uponor 900 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 900 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    30937,50 kr
Uponor 75 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 75 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    220,31 kr
Uponor 800 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 800 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    36975,00 kr
Uponor 225 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 225 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    2796,56 kr
Uponor 180 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 180 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1791,56 kr
Uponor 110 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 110 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    304,69 kr
Uponor 250 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 250 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1605,94 kr
Uponor 50 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 6 m, EN12201
Uponor 50 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 6 m, EN12201
Din pris    146,25 kr
Uponor 90 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 90 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    458,44 kr
Uponor 63 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 63 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    233,44 kr
Uponor 110 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 110 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    675,00 kr
Uponor 315 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 315 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    2454,38 kr
Uponor 160 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 160 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    701,25 kr
Uponor 90 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 90 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    212,81 kr
Uponor 630 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 630 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    14718,75 kr
Uponor 450 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 450 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    7504,69 kr
Uponor 40 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 6 m, EN12201
Uponor 40 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 6 m, EN12201
Din pris    106,88 kr
Uponor 500 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 500 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    9271,88 kr
Uponor 75 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 75 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    315,00 kr
Uponor 560 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 560 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    11606,25 kr
Uponor 200 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 200 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1001,25 kr
Uponor 400 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 400 mm PE100 PN6 SDR26 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    4056,56 kr
Uponor 315 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 315 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    5428,13 kr
Uponor 500 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 500 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    13659,38 kr
Uponor 140 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 140 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1091,25 kr
Uponor 200 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 200 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    2204,06 kr
Uponor 160 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 160 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    1418,44 kr
Uponor 560 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 560 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    17053,13 kr
Uponor 355 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 355 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    6890,63 kr
Uponor 280 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 280 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    4432,50 kr
Uponor 125 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 125 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    873,75 kr
Uponor 400 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Uponor 400 mm PE100 PN16 SDR11 rør, sort, 12 m, EN12201
Din pris    8746,88 kr
Uponor Profuse 63 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN12201
Uponor Profuse 63 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN12201
Din pris    187,50 kr
Uponor Profuse 250 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 250 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    2651,25 kr
Uponor Profuse 180 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 180 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    1325,63 kr
Uponor Profuse 125 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 125 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    680,63 kr
Uponor Profuse 200 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 200 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    1662,19 kr
Uponor Profuse 280 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 280 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    3552,19 kr
Uponor Profuse 315 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 315 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    4154,06 kr
Uponor Profuse 225 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 225 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    2146,88 kr
Uponor Profuse 140 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 140 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    830,63 kr
Uponor Profuse 90 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN12201
Uponor Profuse 90 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN12201
Din pris    358,13 kr
Uponor Profuse 110 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 110 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    538,13 kr
Uponor Profuse 160 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 160 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    1059,38 kr
Uponor Profuse 75 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN12201
Uponor Profuse 75 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN12201
Din pris    250,31 kr
Uponor Profuse 355 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 355 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    5282,81 kr
Uponor Profuse 400 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Uponor Profuse 400 mm PE100RC PN10 SDR17, brun, 12 m, EN1220
Din pris    6853,13 kr

Stort udvalg af el artikler til lave priser

Vi har et kæmpe udvalg af kvalitets produkter til lave priser til både private og erhverv, Vi har alt fra stikdåser, ledninger, gulvvarme til solceller, LED belysning, varmepumper, stærkstrømsmaterial, føringsveje og ventilation. Vi står tilrådighed med faglært rådgivning, hvis du har spørgsmål. Klik her for at går direkte til EL

Vi fører næsten alle mærker!

Bosch, Panasonic, Danfoss, Lauritz Knudsen, Devi, Osram, Philips, Dan Dryer, Metro, er bare en nogle få af de mærker du finder i vores store udvalg. Du finder kun kvalitets produkter, til lave priser.

Stort udvalg af vvs artikler til lave priser

Vi har også et kæmpe udvalg af vvs artikler til lave priser. Vores sortiment rækker lige fra håndvaske, toiletter, armatur til brusesæt. Vi har vandbeholdere, vekslere, ABS rør, fittings, pumper, isolering, varmeventilation, klimaanlæg og meget meget mere. Vi står tilrådighed med faglært rådgivning, hvis du har spørgsmål. Klik her for at gå direkte til VVS